Kapitola 1: "Zámek"

Číslo Objektu: nula

Třída Objektu: ZADRŽENO

Speciální Zadržovací Procedury: Ministerstvo analytiky bylo pověřeno každoročním výběrem sedmi civilistů, kteří budou svědky PROCEDURY SEVENFOLD. Tito svědci musí být převezeni na Albrightovo Panství dne 30. října. Jejich biologické profily musí být na lékařské oddělení předloženy nejméně tři týdny před analýzou. Každý svědek musí dostat dostatečnou dávku sedativ, aby bylo zaručeno jeho přibližné probuzení o půlnoci 31. října. PROCEDURA SEVENFOLD běžně probíhá před rozedněním.

Všechny vstupy do Albrightova Panství byly zapečetěny a zabarikádovány; jedinou výjimkou je podzemní šachta, která je používána pro uložení svědků. Ta je ukryta ve sklepě panství. Řetězy zůstávají napjaty

Albrightovo panství je vybaveno zařízeními, která slouží personálu ke sledování průběhu a ukončení PROCEDURY SEVENFOLD. Velitelství situované mimo oblast musí být vedeno pouze jedním zadržovacím specialistou a 2 zaměstnanci Třídy D. Těm musí být dány falešné Zadržovací Procedury. Zadržovací specialista musí hlásit události, které se vyskytnou uvnitř panství a v případě potřeby může být nahrazen zaměstnancem Třídy D.

Dle rozhodnutí Etické Komise musí být přeživší noci terminováni vpravením sloučeniny Sarinu do těla.

1. listopadu bude do panství nasazena úklidová jednotka, aby byly odklizeny ostatky všech svědků, pokud to tedy bude možné. Pokud při úklidu nastanou jakékoli potíže, jsou všechna těla považována za majetek Albrightova Panství a budou začleněna do budoucích událostí. Úspěšně odklizená těla musí být spálena v krematoriu nacházejícím se za panstvím. Zaměstnancům obsluhujícím krematorium musí být dána zvukotěsná sluchátka.

Po zbytek roku se musí mít personál na pozoru před všemi místy, na nichž se nachází nápis "Tady jsem zemřel".

Speciální Zadržovací Procedury vytvořeny S Andrew Swannem

Kapitola 2: "Ty mě doplňuješ"

Popis:

Rozptýlené ostatky paní Jacqueline Holcroftové jsou ovlivněny hned několika různými anomáliemi. Tyto anomálie se objevily v přímo neurčeném čase, avšak odhaduje se, že se tak stalo přibližně v době útoku na její osobu a následném zavraždění šesti neznámými útočníky, tedy 6. června 2006, a přetrvávají dodnes. Dle prvních obětí zmíněných anomálních efektů by k neutralizaci došlo v případě, že by byly všechny ostatky shromážděny na jedno místo a byly by pohřbeny.

Osoby, které se zajímají o případ vraždy paní Holcroftové a osoby nacházející se v blízkosti ostatků se mohou stát oběťmi efektu některé z anomálií. To zahrnuje:

 • Vizuální halucinace; subjekty nezávisle na sobě popisují vidinu nahé, rozcuchané ženy s tržnými ranami na končetinách. Tyto rány se shodují s těmi, které paní Holcroftová utrpěla při již zmíněném útoku. Nejčastěji se postava zjevuje nehybná v periferním vidění osoby a svírající své břicho. Postava mizí, pokud se na ni subjekt pokusí podívat.

 • Zvukové halucinace; tyto halucinace se skládají převážně z nesrozumitelného mumlání a vzdychání. Ojediněle mohou oběti zaslechnout prosby a žebrání - v těchto případech jsou subjekty většinou oslovovány jménem. Šest subjektů popsalo zvukové halucinace pro ně neznámé písně zpívané do rytmu ukolébavky "Třpyť se, třpyť se hvězdičko".

 • Čichové halucinace; konkrétně zápach plodové vody.

Ovlivnění ostatky paní Holcroftové přetrvává až do smrti subjektu; ta je typicky urychlena vývojem sekundárních efektů, které se začínají projevovat po uplynutí jednoho pololetí (šest měsíců) od prvního ovlivnění subjektu. Sekundární efekty zahrnují, avšak nejsou omezeny na:

 • Objevené částí těla a orgánů; prsty, oči, zuby a vlasy jsou nalézány v okolí subjektu. Obvykle se vyskytují při otevření šuplíku, zvednutí záchodového prkénka a na jiných skrytých místech, jako třeba pod polštářem subjektu či v jeho jídle. Všechny tyto objekty mizí, pokud nejsou pozorovány.

 • Objevování nahé ženy ve všech médiích zobrazujících subjekt - často skryté nebo v dálce. Analýza jasně viditelných zobrazení ukázala, že zmíněná žena je ve skutečnosti opětovně složená paní Holcroftová. Krom zranění odpovídajících jejímu roztrhání a útoku se zde objevuje ještě jedna velká řezná rána táhnoucí se od jejích prsou až k jejím genitáliím.

 • Iracionální strach, že řetězy povolují.

 • Spánková paralýza; během těchto paralýz subjekty popisují přítomnost několika stínových postav, které je drží a mrzačí. Všechny subjekty popisují stejnou situaci těsně před znovuzískáním kontroly nad tělem, a to pocit bolesti ve střevech a odstranění vitální součásti jejich bytí.

Aktualizace: Sledováním hlášení o anomálních aktivitách a civilních úmrtích bylo nalezeno všech 206 kostí paní Holcroftové. Ostatky byly uloženy na Holcroftově rodinném pozemku v Cresh Glen. Po ukončení akcí týkajících se pohřbu utrpěli všichni jeho účastníci spontánní rozložení na několik částí.

Od této události nahlásili všichni živí jedinci zmizení anomálních efektů způsobených ostatky, nicméně se u všech prokázala neplodnost. Dále každému šestému subjektu s žijícími potomky jedno z dětí zmizelo. I přes velkou snahu se nepodařilo nalézt ani jedno z těchto dětí.

Je třeba poznamenat, že tyto události neměly žádný efekt na přítomnost paní Holcroftové v Albrightově Panství.

Popis sepsán Výzkumníkem Talloranem

Kapitola 3: "Když chodí Pešek okolo"

Průzkum:

VIDEOZÁZNAM


LOKACE:Cresh Glen, Kansas: Populace ~3125

POZNÁMKA:Pět členů Mobilní Úderné Jednotky Epsilon-5 ("Pentacle") bylo vysazeno do města Crech Glen po jeho zahalení velmi hustou mlhou a zdánlivým zmizením všech jeho obyvatel. Následující záznam natočený Joy Batesovou (E-5 Echo) zobrazuje fenomén vyskytující se v onom městě.


[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]

Kamera se aktivuje. E-5 Echo sedí na zadním sedadle dodávky. Členové jednotky provedou zkoušku mikrofonů a vjíždí do perimetru města. Po dvou minutách neúčelného rozhovoru se rozhodnout vyjet Řetězy se pod koly Hummeru snadno ničí.

E-5 Echo z okna pozoruje les, který tiše ustupuje husté mlze. Viditelnost se drasticky zhorší a E-5 Bravo auto zpomalí na rychlost chůze. Po velmi zdlouhavém ujetí několika metrů hustou mlhou je rozhodnuto v expedici pokračovat pěšky. E-5 Bravo zastavuje u kraje silnice.

Všichni vystupují z vozu. E-5 Bravo vypíná motor a následuje jednotku.

E-5 Echo se rozhlíží, ale na záznamu není téměř nic vědět. Severně od jejich pozice se nachází černý sedan - sedan leží na boku kolmo k silnici a má roztrženou střechu. Napravo se nachází břečťanem porostlá cihlová budova a u ní rezavý plot. Na chodníku na protější ulici se nic nenachází nebo alespoň není nic vidět.

Jednotka vytahuje střelné zbraně a tvoří obranou formaci vedle vozidla, zatímco E-5 Charlie zapojuje měřící zařízení. E-5 Bravo provokuje E-5 Deltu poté, co poukáže na ticho, které teď panuje v kdysi rušném městě, v němž oba vyrůstali; E-5 Alpha sourozence napomíná a žádá o profesionalitu. Oba souhlasí.

Tepelné měřící zařízení i vylepšené S.P.A.D vizuální aktivum nejsou schopna proniknout mlhou více, než lidské oko samotné. E-5 Alpha oznamuje rozhodnutí pokračovat bez vybavení pro lepší vidění, kvůli efektivitě samotného lidského oka a zbytečnému zatížení nepotřebným vybavením.

E-5 Echo je poručeno prozkoumat převrácené vozidlo. Její ruka přejíždí přes kameru při pokřižování -- následně vyráží. Když se blíží, lze slyšet, že motor auta je stále aktivní. Společně s běžícím motorem je možné slyšet z rádia hrát nerozpoznatelnou píseň žánru country.

Krom chybějící střechy je zřetelné značné poškození v zadní části auta na straně řidiče, kde chybí dveře. Na palubní desce i na vypuštěném airbagu je velké množství krve. Jak se E-5 Echo přibližuje, lze rozpoznat píseň hrající z rádia - jedná se o Tune od Johnyho Cashe. Zpěv a kytara ustává, je možné slyšet zvuk statiky a hlas zpěváka, jak cituje z Bible. Rádio poté utichá.

Bližší průzkum odhaluje, že všechny bezpečnostní pásy, krom těch na předních sedadlech, které jsou potrhány, jsou stále připoutány a zajištěny, včetně čtyřbodového postroje v dětské sedačce za řidičem. E-5 Echo se otáčí a předává své poznatky zbytku týmu.

E-5 Charlie není přítomen.

E-5 Echo poukazuje na jeho absenci a tím mezi ostatními vyvolává rozruch. Na záběru lze v levém dolním rohu vidět téměř humanoidní postavu, která se krčí pod podvozkem Hummeru. Tato skutečnost není E-5 Echo zaznamenána. Postava se následně na svých 5 končetinách velmi rychle a tiše vytrácí ze záběru.

E-5 Alpha si sjednává pořádek a poté vede svou jednotku dále ulicí do města. Čtyři členové se drží v čele, zatímco E-5 Echo hlídá prostor za jednotkou. Tým je následně veden E-5 Deltou do uličky.

Nad nimi lze slyšet hluboké, hlasité zatroubení

Tým se shromažďuje na další ulici a prochází kolem několika budov. Jednou z nich je holičství s rozbitými okny - v celém prostoru holičství je kompletní tma, až na malé světlo v zadní části, které odhaluje známky boje. Vedle holičství se nachází zničená budova, ze které vychází kouř po masivním požáru.

E-5 Delta a E-5 Bravo vzpomínají na shořelou budovu, neboť to údajně bývala jejich oblíbená pizzerie. E-5 Echo přerušuje jejich rozhovor hlasitou poznámkou na nedostatek těl. E-5 Bravo mu odpovídá zpět sarkastickou poznámkou, načež je trojice napomenuta Alphou, který něco zaslechl.

Někde v dálce je slyšet tiché bečení ovce. Jak jednotka postupuje, lze v mlze na protější ulici spatřit obrys zahalené postavy. E-5 Alpha postupuje blíže se zbraní připravenou k obraně.

Ukazuje se, že postava je jehně ležící v trávě před dvoupodlažním domem. Na jeho těle je modrou barvou nakresleno číslo "5". Zvíře naříká a bečí, je viditelně z přítomnosti jednotky ve stresu. Zvíře sotva stojí a třese se, nicméně rychle padá na zem. Kolem oblasti, kde leží, jsou skvrny zaschlé krve.

E-5 Delta se ke zvířeti přibližuje se záměrem se o něj postarat a je u toho zesměšňována svým bratrem. Delta poté objevuje, že jehně má v každém svém kopytě zaražené jakési malé kovové předměty, které mu způsobují velkou bolest a nemožnost utéct.

E-5 Echo se rozhlíží po okolí s připravenou puškou, zatímco si E-5 Delta kleká ke zvířeti a snaží se jej uklidnit hlazením. Mlha zahaluje vše od opuštěného pickupu dál. E-5 Delta se ptá Alphy, zda by mohla jehně usmrtit - v tu chvíli lze v periférii kamery vidět, že se jehně od krku nahoru zmítá v silných křečích. E-5 Delta se dívá na velitele své jednotky a z toho důvodu si není vědoma, že je její osoba v nebezpečí.

E-5 Echo se s leknutím otočí na E-5 Bravo křičícího na svou sestru, která vidí chování zvířete a ustupuje. E-5 Delta padá na zem a sune se pryč od zvířete. E-5 Alpha namíří svou zbraň na zvíře a střílí. E-5 Echo zvedá svou zbraň, ale nemůže střílet kvůli ustupující E-5 Deltě.

I přes rozsáhlé poškození těla zvířete, které způsobilo vyhřeznutí střev do půdy pod ním, zůstalo stvoření ve vzpřímené pozici, nadále se zmítalo v křečích a vydávalo ohavné skřeky. Skřeky jehněte rychle nabývaly lidské podoby a poté přecházely na zvuky Krematoria v Albrightově sídle. E-5 Bravo spěchá své sestře na pomoc.

E-5 Bravo chytá svou padající sestru, nicméně se její nohy ze země neodlepují. E-5 Echo sklání zbraň a běží na pomoc E-5 Deltě. Skrze její chodidla ze země vystřelily 2 kovové objekty. Na konci obou neznámých kovových předmětů se nachází zakulacený hrot, který zabraňuje v jejich vyndání. E-5 Echo chytá jeden z kovových objektů a taháním vzhůru se ho pokouší vytáhnout a svou sestru uvolnit.

E-5 Alpha neustává v palbě na zvíře, jehož křik stále narůstá na hlasitosti. Z dálky lze slyšet odrážející se zvuk, který vychází z několika zdrojů. E-5 Bravo držící svou sestru křičí vyčerpáním. Svou volnou rukou zdvihá zbraň a roztřeseně s ní míří na neviditelné nepřátele. E-5 Alpha přebíjí.

E-5 Echo ustává ve své činnosti a rozhlíží se. Z entity se stává nerozpoznatelná krvavá masa chodící po dvou. Stvoření roztahuje svá křídla a začíná se vznášet. Jakmile tak učiní, ukáže se, že jeho nohy jsou zakopány do země. E-5 Echo křičí ve snaze uklidnit E-5 Deltu, když zdvojnásobuje snahu ji vysvobodit.

Kovové objekty se vtahují do země a E-5 Echo v důsledku toho přichází o špičku pravého ukazováčku. E-5 Delta je vtahována do země. E-5 Bravo zahazuje svou zbraň a chytá svou sestru, zatímco klesá stále více do země a její kolena v ní mizí. E-5 Echo se snaží pomoci vytáhnout E-5 Deltu ze země. Během jejich boje lze v pozadí zaznamenat zuřivé mávání křídel entity, která se již nachází půl metru nad zemí. Entita pomalu vytahuje své extrémně dlouhé nohy z půdy. E-5 Delta je již po pás v půdě.

Kolem celého týmu je slyšet hlasité bečení. E-5 Alpha rozkazuje Echo a Bravu aby Deltu opustili a požaduje krycí palbu. Velitel jednotky poté vypálí několik krátkých dávek na stinné siluety v mlze. E-5 Delta prosí a křičí o pomoc, když její hrudník mizí v půdě, což zamezuje Echo a Bravu v jejím uchycení. E-5 Echo vytahuje svou pistoli a míří ní na Deltu a křičí na ni svůj úmysl zbavit ji trápení a ušetřit ji. E-5 Bravo, který je nyní ruku v ruce se svou sestrou, vyhrožuje Echo životem, pokud zmáčkne spoušť.

Z mlhy se zřetelně vynoří několik jehňat. Všechny se pomalu přibližují k jednotce. E-5 Alpha od svých spolubojovníků opět požaduje ústup, když sám ustupuje před blížící se hrozbou.

E-5 Delta je stále tažena hlouběji a nad zemí zůstává pouze její hlava a ruce. E-5 Echo požaduje od Alphy povolení - E-5 Bravo řve na znamení vzdoru. Lze slyšet mírný rachot, jak je E-5 Delta rychle vtažena pod zem. E-5 Bravo vlivem ztráty stability padá na zem obličejem napřed. Začíná hrabat v zemi a přitom hlasitě křičí a naříká. E-5 Echo se otáčí a hledí na entitu, jež vytahuje své nohy ze země a vznáší se stále výš.

Kopyta entity, stejně jako celé nohy, se jeví velice protáhle. Lesknou se kovovým leskem. Jak vytahuje své nohy ze země, lze na jejich konci spatřit lidskou nohu, která je připevněna ke kopytům. Nahé tělo E-5 Delta se pomalu vynořuje z hlíny. Její tělo je bezvládné. E-5 Bravo zakřičí několik nadávek, zvedá pušku a začíná střílet. Nestvůra se zachvěje pod dávkou ran a nejistě prolétá nad hlavami jednotky společně s tělem E-5 Delty. Tělo stvůry po chvíli mizí v mlze a jediné, co lze vidět, je kymácející se mrtvé tělo.

Stvůra následně zabečí, rozhoupe kopyta dozadu a rychle letí kupředu. Tělo po chvíli zahazuje do telefonní budky, do které dopadá nohama napřed. Opět se ozývá nízký, hlasitý zvuk trubek, ihned poté se zbytek entity čouhající z mlhy a jehňata obklopující tým vytrácí do mlhy.

E-5 Alpha kontaktuje velitelství, aby podal hlášení o situaci a je mu poručeno pokračovat v průzkumu města. E-5 Echo je zaneprázdněna obvazováním svého prstu. Navzdory protestům ze strany E-5 Alphy se E-5 Bravo pokouší uvolnit tělo své sestry z telefonní budky. Po 2 neúspěšných pokusech se začíná řídit rozkazy Alphy a trojice odchází.

Opatrně postupují sídlištěm po dalších 20 minut vedeni E-5 Bravem. Na posledních částech města je již plně viditelný chaos, který ve městě proběhl; na silnici a okolních trávnících se zvyšuje počet vraků. Z dálky je slyšet směsice domácích a auto alarmů. Mlha se míchá s kouřem z hořících budov.

Občasně je slyšet pláč. Jeho zdroj není nalezen.

Jak zbytek jednotky Pentacle míjí plot z tepaného železa, E-5 Alpha hlásí, že cítí zápach rozkládajících se těl. E-5 Bravo souhlasí. Přestože to z jejich pozice na chodníku vedle plotu není vidět, E-5 Bravo hlásí, že právě míjejí základní školu. E-5 Aplha nadává. Před jednotkou se před plotem, pod stínem stromu objevuje obrys lidské postavy.

Při přiblížení je zjištěno, že na plotě je pod stínem babylónské vrby, jejíž větve přesahují plot ze školního pozemku, připevněno několik takovýchto postav. Všechny postavy jsou nahé a nehybné. Trojice opatrně udržuje bezpečnou vzdálenost, opouští chodník a okruhem vstupují do ulice, ve které se nacházejí postavy. Postav se zde nachází celkem 5. Jejich těla jsou k plotu přivázána za zápěstí a jsou udržena ve vzpřímené poloze.

Každá je v jiném stavu rozkladu a jejich zadní části těla jsou roztrženy a zkrvaveny, přičemž na každém těle jsou velké řezné rány. Příčinou smrti je, dle spekulace E-5 Echo, bičování.

Tělo uprostřed se zdá být ze všech nejnovější a rány na jeho zádech se zdají být jiné, než na ostatních tělech, tým se jej proto rozhodne prozkoumat. E-5 Bravo k tělu přistupuje. Vytahuje svou čutoru, otevírá ji a polévá tělo vodou. Vodou je očištěno dost krve na to, aby byl odhalen zbytek tetování na vrchní části zad těla - tetování zobrazuje znak jednotky E-5 Pentacle, čímž je identifikováno tělo pohřešovaného E-5 Charlie. Rány na jeho těle jsou precizně vedeny tak, aby z nich vznikla jednoduchá fráze "Tady jsem zemřel".

E-5 Alpha zakazuje jakékoli další akce s tělem. E-5 Echo pozoruje Bravo, jak ustupuje od těl. Když se E-5 Bravo otáčí, aby se připojil k členům jednotky, popadá ho velká ostnatá liána pocházející z jedné z větví vrby za hlavu, ze které ihned začíná téct krev. E-5 Bravo pouští svoji láhev a snaží se vysvobodit, ale je hbitě vytažen nahoru mimo dohled jednotky. Přes jeho křik je slyšet lámání kostí. Oba zvuky mají velmi krátkého trvání a ihned po jejich skončení se opět ozývá nízký, hlasitý zvuk trubek. Z vršku stromu padá krev a vnitřnosti. E-5 Alpha chytá E-5 Echo za rameno a pár ustupuje.

Agenti utíkají dál ulicí směrem, kterým přišli. Ačkoliv agenti nenarazí na žádné překážky, je na jejich jednání odpovězeno bečením a křikem. Bez vedení dvojčaty a vlivem vnějších stresorů zabočí po několika minutách dvojice agentů do špatné ulice a míří přímo do centra města, o čemž nemají nejmenší tušení.

Na okraji jejich vnímání jsou vidět ze všech směrů tváře v mlze. Na okamžik splynou, avšak poté ztrácí veškerou soudržnost a objevují se na úplně jiném místě. Z dálky je opět slyšet pláč, který se mění ve smích. Obličeje v mlze na agenty hledí nespatřeny, zatímco agenti běží.

Krutý a zesměšňující smích nabývá na síle, jak pár postupuje dál ulicí. Něco velkého se probouzí pod nimi a začíná se uvolňovat ze svých pout. E-5 Alpha zařve vzteky, vyndavá svou sekundární zbraň a střílí do prázdna. E-5 Echo zastavuje. Prosí svého velitele, aby se uklidnil a vzpamatoval se. E-5 Alpha odmítá přestat a nespolupracuje. Vyhrožuje mu, že jej opustí a bude pokračovat bez něj, proti čemuž neprotestuje.

E-5 Echo tedy utíká dál sama. Nadávky E-5 Alphy a jeho střelba jdou přes bečení, smích a pláč slyšet ještě několik minut.

Nízký, hlasitý zvuk trumpet se znovu ozývá. Vše utichá.

E-5 Echo pokračuje dál slepou uličkou kolem několika budov, dokud nezakopne o něco zakopaného v zemi. Zakřičí. Podívá se dolu, kde jde vidět, že má poraněnou nohu, a že krvácí. Po chvíli se jí povede postavit. Na kameře jde jasně vidět, že narazila na hřbitov. Velmi tiše zanadává a okamžitě se omluví a rychle se pokřižuje.

Kulhá skrze hřbitov a občas se zapře o náhrobek pro stabilitu. Před ní se začíná formovat silueta kostela. E-5 Echo obchází budovu a dostává se k její přední straně. Otřeseně vychází schody a tlačí na přední dveře, které padají do kostela.

Uvnitř struktury není žádná mlha. Interiér budovy je předpovídatelný. E-5 Echo se rozhlíží po kostelu: vše je v perfektním stavu, v silném kontrastu k chaosu napříč městem. Při rozhlížení se po okolí, se E-5 Echo zaměří na velký kříž za kazatelnou. Postava na něj přibitá se hýbe - jedná se o E-5 Aplha.

Jeho výbava i mentální problémy jsou pryč. Kolem jeho torsa je omotána tunika. Alpha začíná kašlat, jak se E-5 Echo blíží. Z jeho pusy padá krev a hřebíky. E-5 Echo se přibližuje k veliteli své jednotky, který v důsledku toho otevírá oči. Z jeho očí vychází oslňující světlo. Ozývá se zvuk bouřky. Základy budovy se zvukem bouře otřesou a E-5 Echo ustupuje dozadu. Běží ke dveřím, E-5 Alpha za ní hlasitě bečí.

E-5 Echo se venku rozhlíží v panice. Seběhne schody a snaží se co nejrychleji dostat z pozemku kostela. Za jejími zády jde slyšet dunění. Když se otočí, jde vidět, že nejbližší hroby se zhroutily, rukama se zachytá okraje toho jí nejbližšího. E-5 Echo pokračuje tak rychle, jak jen je se zraněním nohy možné.

Přibližuje se k ulici před chrámem a padá na kolena. Snaží se postavit, ale nejde jí to. Za jejími zády jdou slyšet těžké kroky; zem se s každým krokem otřásá. Pláče a prosí o odpuštění. Začíná se modlit.

Její modlitby jsou přerušeny a vydává chraptivý zvuk. Podívá se dolů, aby zjistila, že byla probodnuta dlouhým, ostrým předmětem. Pohled její kamery se začíná zvedat. Zem mizí pod návalem mlhy. Nelze určit, jak vysoko je agentka zvednuta, než je otočena a spatří obří lidskou postavu.

Zvedá jí to do výšky svých oči, ačkoliv jsou skryty ve stínu. Na kameře lze vidět vousatou, vychrtlou tvář entity. Agentka se pokouší bojovat, když ji entita přiblíží ke svému obličeji. Při přiblížení se ukazuje, že celá tvář entity je tvořena nesčetným množstvím lidských těl napojených na sebe. FALEŠNÉ MONSTRUM otevírá svou čelist. Z útrob jeho těla se ozve hlasitý zvuk bouře.

Nízký, hlasitý zvuk trumpet se znovu ozývá.


[KONEC ZÁZNAMU]

Průzkum napsán Dr. Panagiotopolousem

Kapitola 4: "Exorcismus Savany Grace"

Rozhovor:

Pokus o exorcismus#4

Datum: 14. dubna 2004

Přítomní:

Doktor Peter Macneil – Oddělení démonologie, psychologické oddělení

Agentka Savannah Grace – Mobilní Úderná Jednotka Mí-13 ("Ghostbusters"), Specialista na očištění

Pozadí: Během operace Čtyři monarchové, jejíž detaily jsou omezeny na personál s Úrovní Bezpečnostního Pověření 4, byla Agentka Grace vystavena entitě démonického původu a byla ní posednuta. Od té doby bylo určeno, že tato nehoda byla způsobena selháním řetězů, které měly udržet to, co pod vším leží. Agentka byla následně vzata na oddělení démonologie na vymítání, nicméně počáteční pokusy se setkaly s neúspěchem. Doktor Peter Macneil, specialista na exorcizmus skrze démonickou psychologii, byl poté autorizován k setkání s posednutou osobou o samotě, aby se pokusil démona vymýtit skrze nátlak nebo zastrašování.


〈Začátek Záznamu〉

Doktor Macneil: Zdravím, Agentko Grace. Od našeho posledního pokusu jste nezvykle tichá. Vím, že mě slyšíte, podívejte se na mě.

Agentka Grace: Jim. Connor. Marcus. Jane. Jim. Connor. Marcus. Jane. Jim. Connor. Marcus. Jane. Jim. Connor. Marcus. Jane.

Doktor Macneil: Musíte to vzdát a opustit toto tělo.

Agentka Grace: Jim, Connor, Marcus, Jane. Jim, Connor, Marcus, Jane. Jim, Connor, Marcus, Jane. Jim, Connor, Matthew, Jay. Kurva... kurva!

Doktor Macneil: Opakujete tato jména na znamení odporu, ale sama moc dobře víte, že zemřeli vaší vinou. Vaší vinou. Musíte odčinit svou chybu. Musíte přestat bojovat. Vzdejte to.

Agentka Grace: -ONNERMARCUSJANEJIM CONNERMARCUSMARCUSJIMJANE JIMJANERONNOCJIM

Doktor Macneil: Jste hnusné, násilné stvoření. Vyrovnáváte se svou existencí utrpěním těch, které považujete za menší, ale podívejte se na sebe po tom všem.

Agentka Grace: Co..nner, marc. Jane? Ne... o Bože, prosím ne.

Doktor Macneil: Jste zamčena hluboko v tomto zařízení. Moc dobře víte, že odsud není úniku, že nikdy nedosáhnete svých cílů, svých tužeb, svých nadějí. Zemřete tady, sama, budete tady hnít do konce svého života.

Agentka Grace: Zemři v temnotě, žij na světle. Zemři v temnotě, žij na světle. Zemři v temnotě, žij na světle. Zemři v temnotě, žij na světle. Zemři v temnotě, žij na světle.

Doktor Macneil: Jste mi na milost. Zažijete peklo, kdykoliv si to budu přát. Vzdáte to. Pustíte se.

Agentka Grace: Temnota, světlo, světlo, temnota, světlo, temnota, světlo, t– temnota, světlo, světlo... temnota –

Doktor Macneil: Pořád vzdorujete. Za to budete potrestána. Nechcete raději utéci před pomocí, kterou jsem se vám uráčil nabídnout?

Agentka Grace: nemA ... yyykěvan...

Doktor Macneil: Šetři si svůj zkurvenej dech. Nikdo ti nepomůže. Nikdo ti neuvěří. Ušetři se bolesti.

Agentka Grace: .nemA .ykěvan aváls i com i ívtsvolárk ej évt ťobeN .ohélz do sán vabz ela ,ínešukop v sán ďevuen a můkíniv mišan emítšuopdo ym i žokaj ,yniv ešan mán ťsupdo a send mán jed íšjedzev šán bélhC .imez an i kat ,iben v okaj ,ávt elův ďub ,évt ívtsvolárk ďjiřp ,évt onémj es ťěvsop ,hcíseben an isj žnej ,šán ečtO

Doktor Macneil: Ty... je to vážně Otče náš pozpátku? Jsi vážně tak nepoužitelná, odporná, ubohá a tak neuvěřitelně slabá, že by ses uchýlila k tak malichernému triku? To se ti nepovede.

Agentka Grace: ohélz do sán vabz ela ,ínešukop v sán ďevuen-

Doktor Macneil: Pokud se tvé prohnilé povaze tak zamlouvá ten tvůj Bůh, pak budeš určitě obeznámena s tímto: Deuteronomium 4:4 "Ale vy, kteří jste se přimkli k Hospodinu..." – dokonči to za mě, drahoušku.

Agentka Grace: évt onémj ...évt onémj es ťěvsop

Doktor Macneil: To co děláš ti nepomůže. "Ale vy, kteří jste se přimkli k Hospodinu..."

Agent Grace: HCÍSEBEN AN ISJ ŽNEJ ,ŠÁN EČTO!

Doktor Macneil: Ty ten verš dokončíš. "Ale vy, kteří jste se přimkli k Hospodinu..." –

Agentka Grace: NEMA YDŽVAN a... ykěv... an...

Doktor Macneil: Tak to nepokračuje. "Ale vy, kteří jste se přimkli k Hospodinu..."

Agentka Grace: ..."s - svému Bohu, jste dodnes všichni živi."

Doktor Macneil: Hodná holka. "Hleď, učil jsem vás nařízením a právům, jak"...

Agentka Grace: "...mi přikázal Hospodin, můj Bůh”–

Doktor Macneil: "–abyste"-

Oba: "Je dodržovali v zemi, kterou přicházíte obsadit."

〈Konec Záznamu〉

Rozhovor napsán Ředitelem Menardem

Kapitola 5: "Digitální Popel v Digitální Urně"

Časová osa Incidentů:

Následující dokumentace obsahuje veškeré záznamy týkající se historie anomálního fenoménu "Zázrak, Kněz, Král" od jeho vypuštění. Zahrnuty jsou i nálezy výzkumného týmu získané před zapojením Nadace, které byly získány skrze rozhovory, viditelné průlomy a poznatky fanouškovské komunity hry, které byly vysledovány pomocí užití Usenetu. Dokumentace také obsahuje fenomén vypozorovaný hráči z Nadačního prostředí.

Pro snadnější orientaci v dokumentaci jsou subjekty barevně označeny podle empatické role, která jim byla připsána samotnou anomálií.

Profil – Alpha Α

Profil – Theta Θ

Profil – Omega Ω

29-Lis-1988:

 • Axl Rotemier (věk 9) z Loyaltonu, CA, zažívá během celého školního dne necitlivost v rukou. Je mu povoleno si na hodinu odpočinout v kanceláři školní sestry a kolem poledne ztrácí veškerou citlivost v celých pažích. Ve 12:33 je Axl svou matkou uvolněn ze školy. Během cesty do nemocnice se Axlův stav zlepší, jedou proto domů. Dle Axlovy matky je jeho stav zapříčiněn hraním počítačové hry do pozdních hodin.
 • Tod Wilson (věk 27) z Dallasu, TX, vrací svou kopii hry "Zázrak, Kněz, Král" do Babbage's, kde ji zakoupil. Pan Wilson tvrdil, že při vstupu do hlavní lokace, "Labyrintu", veškeré audio vypadlo a bylo nahrazeno dlouhým, nízkým rachotem. Byla poskytnuta náhradní kopie.
 • Dee Hammond (věk 12) z Durhamu, New Hampshire je zpozorována, jak stojí na kraji silnice před jejím domem během prudkého deště, upřeně hledící na měsíc v úplňku. Její sousedé ji dovedli zpět do domu a upozornili rodiče.

30-Lis-1988:

 • Ken Klein (věk 18) z Colorado Springs, CO zažívá nezvykle intenzivní depresivní epizodu a lze jej utěšit pouze obětím jeho otce.
 • Trojčata Marcus, Micheal a Matthew Cookovi (věk 15) se nedostavili do školy. Byli nalezeni zamčeni v jejich pokoji, kde na stěny vyryli hlavní lokaci hry ("Labyrinth") z ptačí perspektivy. V rohu místnosti byl vyryt nápis "Tady jsem zemřel".

1-Pros-1988:

 • Mary Blevins (věk 33) z Bristolu, PA zničila kopii hry "Zázrak, Kněz, Král" svého syna, kvůli zaujatosti jejího syna touto hrou natolik, že ji hrál až do bodu, kdy se zašpinil svými vlastními výkaly. Přibližně kolem 3. hodiny vchází do sklepa, aby přinesla prádlo a padá ze schodů. Při pádu utrpěla fatální frakturu lebky.
 • Axl Rotemier není schopen vstát z postele kvůli necitlivosti celého těla. Je převezen do lékařského zařízení.
 • Leo Rasmussen (věk 3) z Idabelu, OK upadá do komatického stavu během pozorování staršího bratra při hraní "Zázrak, Kněz, Král". Je hospitalizován.
 • Na serveru Usenet byla zřízena diskusní skupina „alt-binaries-ppk“, která začala shromažďovat znalosti o hře. Několik uživatelů popisuje problémy s nalezením Zrcadla, Drahokamu nebo Meče.
 • Uživatel "trè" na server uploadoval několik fotografií svého monitoru zobrazujících zaseknutou animaci postavy "Ghoul", [ENTITY A]. Tento glitch způsobuje, že entita vypadá oproti ostatním animacím mnohem menší a její skin je černý s červenými fleky. "trè" uvádí, že není možné ji zabít, ani s ní interagovat, ale mohla by zablokovat přístup do klíčových oblastí hry (řešení vyžaduje restart). Šest dalších uživatelů tvrdí, že zažili stejnou situaci.

2-Pros-1988:

 • Gina Wilson vchází do domu svého syna Toda po jeho dvou denní absenci v rodinném obchodě. Nedaří se jí otevřít dveře do jeho ložnice, ale slyší za nimi tichou, ponurou, monotónní melodii. Policie dorazila na místo a prorazila zabarikádované dveře ve 2 hodiny a 33 minut. Za dveřmi nalézají matraci opřenou o okna a veškerá světla zničená. Jediný zbývající zdroj světla pochází z monitoru, na kterém je nápis "Konec hry". Monitor nelze vypnout a musí být proto vypojen. Tod nebyl nalezen.
 • Uživatel "J3anLucPiccard" sdílel 4 obrázkové soubory na diskusní skupinu ppk, které odhalují tajný tunel v jihovýchodním rohu "Labyrinthu". Tato cesta vede do barevné místnosti připomínající dětský pokoj, což je ve fantasy hře velmi anachronické. Na jednom z obrázků v rohu stojí ENTITA A koukající do zdi. Drahokam, který představuje Zázrak, lze spatřit na nočním stolku.

3-Pros-1988:

 • Několik uživatelů, kterým se podařilo získat drahokam, sdílelo na diskusní skupinu ppk, že se jim po sebrání drahokamu začala ve hře objevovat nová, nepřátelská [ENTITA B], kterou lze potkat v části krypt, které nejsou zmíněny v herním manuálu. Humanoidní postava v černé kápi před hráčem utíká ihned po střetnutí. Hráči zjistili, že na ENTITU B lze zaútočit, pokud je obklíčena. Po jejím zabití se zhroutí a zůstane po ní jen chvějící se hromada na zemi. 3 sekundy po jejím zabití opět ožívá, což hráči využívají pro jednoduché získávání zkušenostních bodů.
 • Dee Hammond je nalezena její matkou, jak sedí ve fetální poloze v rohu svého pokoje, kde brečí a třese se.
 • Dvojčata Cindel a Mandy Shieldovi jsou nalezeny ve sklepě jejich rodičů. Při jejich nalezení neustále opakují text písně "Třpyť se, třpyť se hvězdičko", avšak nerecitují originální text písně.
 • Ray Gonzalez (věk 24) z Brunswicku, NJ je nalezen policií ve svém domě, kde byl umlácen k smrti. Jeho oči, ruce a genitálie byly násilně odstraněny pre-mortem a do jeho análního otvoru byla zasunuta tyč o délce 25cm. Ze sklepa byl zachráněn šestiletý Bryce Stefanson.

4-Pros-1988:

 • Uživatel "trisarahtop" zahajuje diskusní vlákno v diskusní skupině ppk, aby mohla prodiskutovat svou zkušenost se hrou, kde uvádí, že nepřátelské entity duchů vyslovují její jméno (na rozdíl od zvuků, které by měly vydávat). Všichni uživatelé, až na jednoho, odpovídají velice skepticky. Uživatel "tripleH" uvádí, že se setkal s obdobnou skutečností.
 • Rodiče Marcuse, Micheala a Matthewa Cookových pozvali otce Emmetta Clarka do jejich domu kvůli radě ohledně neobvyklého chování jejich synů. Když kněz vchází do pokoje synů, společně s jejich otcem, Stephenem Cookem, [DATA VYMAZÁNA] (splňující Profily Alpha, Theta, a Omega). Hovor na číslo 911 paní Cookové je zaznamenán a o 10 minut později na místo doráží Mobilní Úderná Jednotka "Tyrfing Black". Jednotce se daří dostat masu do přepravního vozidla a je odeslána do Oblasti-99 pro výzkum. Hmota se spontánně zapaluje ihned po umístění na pracovní stůl. Otec Clarke a Pan Cook přežívají několik následujících minut, dokud první řečený neumírá na lebeční trauma. Pan Cook se poté chytá strany stolu a tlačí, čímž masa padá k zemi. Pád masy poté způsobuje, že je od těla pana Cooka oddělena krční páteř a je na místě mrtev. Kopie hry "Zázrak, Kněz, Král" je vyndána z břišní dutiny Micheala nebo Matthewa Cooka.
 • Řeč Kena Kleina se, až na jednoduché fráze, stává téměř nepochopitelnou a jeho motorické funkce se zhoršují. Za jeho parietálním lalokem je objeven velký nádor.

5-Pros-1988:

 • Jeb Swiftwater (věk 15) z New Yorku, NY se svěřuje svému psychiatrovi o stále se opakujícím snu, ve kterém se objevuje v hořícím domě, doprovázený spánkovou paralýzou, který prožil za posledních několik nocí.
 • Uživatel "thric3Deni3d" uvádí, že musel restartovat hru, kvůli skutečnosti, kdy se naprosto všechen text ve hře změnil na frázi "Tady jsem zemřel", což bránilo vyřešení hádanky v jeskyních.
 • Uživatel "trè" je první hráč, který se kdy dostal do "Živého Bludiště". "trè" uvádí, že v této lokaci je "zabugovaná" hudba - je periodicky přerušována hlasitým zvukem praskání.
 • Subjekt D-999 získává Drahokam. Na obrazovce se objevuje pouze prázdno. Subjekt upadá do křečí a umírá. Pitva odhalila poškozené orgány (srdce, levou ledvinu a pravou plíci), které se geneticky neshodují s DNA subjektu.

6-Pros-1988:

 • Počet aktualizací o průchodu hrou na diskuzní skupině ppk značně klesá, kvůli stažení hry z trhu, nicméně si svou kopii hrstka hráčů i přes to ponechává. Uživatel "trisarahtop" se stává v pořadí druhým člověkem, který dosáhl Živého bludiště a sdílí několik obrázků zobrazujících nerozpoznatelnou [ENTITU C] na nebi.
 • Uživatel "trè" získává meč, objekt reprezentující Krále. Pokračuje do finální oblasti hry, ale nesdílí o ní žádné informace.
 • Ostatky Dee Hammond jsou nalezeny Doktorem Geffertem. Tělo je uchováno pod vrstvou horkého popela. Do linolea je vypálen Sierpińského trojúhelník.
 • Z testovací místnosti se ozývá pláč. Uvnitř je nalezena panenka. Panenka pláče během její likvidace.
 • Po celé Oblasti-33 jde slyšet zvukový signál. Výzkumnice Amelie, která dohlížela na testovací hry předešlé noci, byla nalezena oběšená ve své ubikaci.

7-Pros-1988:

 • Agenti v Kansasu přicházejí k domu Sarah Whitakerové (Přezdívka na Usenetu "trisarahtop"), aby získali jednu ze dvou posledních kopií hry "Zázrak, Kněz, Král" v civilním vlastnictví. Agent Myers utrpěl popáleniny paže třetího stupně při pokusu o odtrhnutí subjektu od monitoru. Whitakerová je na příkaz velitele jednotky terminována.
 • Pomocí informací získaných z diskusní skupiny ppk, se Subjektu D-072 podařilo dosáhnout Živého bludiště. Výzkumníci mohou potvrdit tvrzení o abnormalitě spojené se zvukem v lokaci a i přítomnost ENTITY C nad bludištěm. Tato animace humanoidní postavy je viditelně oběšená za krk a jde nad ní vidět lano, které se táhne nahoru do nebe. D-072 odmítá pokračovat. Když jej výzkumníci vyzvou, aby uvedl důvod, proč pláče, prosí o odpuštění.
 • Subjekt D-856 získává zrcadlo, [DATA VYMAZÁNA]. Mobilní Úderná Jednotka "See No Evil" přijíždí do Oblasti 30 minut po incidentu, sjednává pořádek a zadržuje entitu. Sektor-3 je dočasně evakuován a uzavřen. Proti zúčastněným výzkumníkům, ani členům ochranky nejsou provedeny žádné disciplinární akce, kvůli znemožnění budoucího pracovního výkonu; někteří se léčí kvůli frakturám metakarpálních kostí. Vzorky semenné tekutiny stvoření jsou poslány do Bio-Oblasti-87 ke studiu.
 • Etická komise vydává mandát, který zakazuje využívání subjektů s anamnézou sexuálního deliktu k testování.
 • Pro postižené osoby jsou vytvořeny 3 odlišné charakterové profily, z nichž každý koreluje s jiným rozsahem anomálních účinků.
 • Dvojčata Cindel a Mandy Shieldovoi jsou nalezeny mrtvé. V okolí těl jsou rozházené rozbité články řetězu.
 • Subjekt D-009 získává Meč. Nyní je schopen pokračovat do finální úrovně hry, která má název složený z nesmyslných symbolů a postav. Pro přítomné výzkumníky je zapotřebí pokrývka hlavy potlačující zvuk.

8-Pros-1988:

 • Subjekty D-072, D-147 a D-009 se nedostavily do svých cel. Na zemi je směrem k testovacím místnostem přerušovaná cestička z krve a vnitřností, která mizí v místě, kde se podlaha střetává se stěnou. V ostatcích na cestičce jsou objeveny střepy skla, školní prsten a nášivka.
 • Axl Rotemier je po velkých křečích Nadačními doktory prohlášen za mrtvého. Navzdory chybějící mozkové činnosti je jeho tělo v silných křečích přes hodinu a půl. Poté se jeho tělo postaví, vydá se k pomocnému doktorovi a obejme jej.
 • Uživatel "trè" sdílí příspěvek s detaily lokace, která podle autora příspěvku obsahuje jedinečného bosse hry. Příspěvek obsahuje několik snímků obrazovky, které zobrazují potemnělé schodiště v kamenné chodbě. Uživatel "trisarahtop" (Sarah Whitakerové) na tento příspěvek odpovídá slovy "Tady jsem zemřel."
 • Ken Klein umírá na lékařském oddělení Oblasti-42. Nekropsie odhaluje rostoucí tumor na mozku.
 • Uživatel "trè" sdílí aktualizaci k jeho průchodu. Udává, že chodil po spirálovitém schodišti po dobu 3 hodin a po povšimnutí nesrovnalosti na vnitřní zdi zjistil, že může svého avatara částečně dostat přes zeď. Fotografie jeho poznatků: [DATA VYMAZÁNA]. Veškeré testování je dočasně pozastaveno. Pokusy o nalezení a identifikaci tohoto uživatele, než dojde ke spuštění anomálie, byly zněkolikanásobeny. Pouhých pár řetězů jej stále drží.

9-Pros-1988:

 • Navzdory nulovému kontaktu s anomálií, začíná D-126 zvracet střepy reflexního skla a umírá kvůli ztrátě krve.
 • Leo Rasmussen vykazuje první známky aktivity od úpadu do stavu bezvědomí. Brečí se slovy "Horko! Moc horko!", přičemž teplota jeho těla stoupá nad 38°C. Rychle poté umírá.
 • Zvukový záznam "Konec Hry" se přehrává přes PA systémy v 70 zabezpečených Oblastech Nadace, stejně jako v nespočtu civilních institucích, rekreačních centrech a nákupních střediskách a to celostátně.
 • Napříč celou primární testovací Oblastí se objevuje několik lan. Oblastní ředitel Swanson, Velitel Úderné Jednotky Sheardon a Starší Výzkumník Otega jsou pověšeni až do jejich úmrtí po pokusu o útěk z Oblasti. Zbytek staršího personálu je zabit stejným způsobem, jak lana postupují oblastí. Administrativní zaměstnanci a zaměstnanci ve vazbě nejsou postihnuti.
 • Uživatel "trè" zveřejňuje svůj poslední příspěvek na diskusní skupinu ppk, který obsahuje pouze frázi "Našel jsem, kde zemřel."

Časová osa Incidentů sepsána Výzkumníkem Smallsem

Kapitola 6: "Hračička"

Záznam testování:

Procedura

Počáteční přijímací vyšetření sloužící k potvrzení či vyvrácení přítomnosti anomálního fenoménu. Panenka je posazena na židli v testovací místnosti. D-002 je zasvěcen do situace a je mu nařízeno, aby se nehýbal.

Popis

Teplota v místnosti klesla o 2°C. Panenka hraje ztvárnění písně "Třpyť se. Třpyť se, hvězdičko", avšak s pozměněnými slovy:

Zhasni, zhasni hvězdo má
Roztrhaná, zničená
Odpočívej na nebi
Dvě duše jsou ztraceny
Zhasni, zhasni hvězdo má
Spravedlnost je jistá

Navzdory postrádání jakékoliv mechanické části sledují oči panenky D-002, jak před ní ustupuje do rohu místnosti.

Výsledky

U subjektu se projevily příznaky palpitace důsledkem stresu vyvolaného interakcí s panenkou. Pomocný personál vypověděl o mírném neklidu z pozorování D-002 -- odůvodnění toho pocitu bylo popsáno jako nepopsatelné.


Procedura

Standardní test k určení potenciální moudrosti/sapience subjektu. Panenka je posazena na židli v testovací místnosti. D-002 je opět obeznámen se situací. Je mu nařízeno pokusit se navázat rozhovor s panenkou.

Popis

Poté, co se D-002 přivítá s panenkou, panenka mu příjemný tónem odpoví a osloví jej jeho křestním jménem. D-002 okamžitě vyžaduje přerušení. Panenka se chichotá, dokud není D-002 vyveden z místnosti.

Výsledky

Životní funkce subjektu dosáhly minimálních hodnot. Oči subjektu byly popsány jako velmi suché a skelné. Subjekt vypověděl, že měl potíže s mrkáním.


Procedura

Záměrem je určit identitu objektu a rozeznat jak dlouho ho řetězy udrží. D-002 je i s dotazníkem znovu zaveden do místnosti.

Popis

Objekt se identifikuje jako "Cindy". Objekt odmítá sdílet svůj záměr či smysl; místo toho popisuje zločin, za který byl D-002 uvězněn. V místnosti se začíná ozývat tichý křik, který nabírá na síle, jak panenka stále detailněji popisuje zločin D-002.

Křik náhle ustane. Panenka poté požaduje, aby si s ní D-002 hrál. D-002 s požadavkem nesouhlasí. Panenka se ho poté zeptá na Jaqueline Holcroft; D-002 se poté neústupně snaží dostat z místnosti, ze které je nakonec vypuštěn.

Výsledky

Personál hlásí neskutečný pocit hrůzy při pomyšlení na D-002. Lékařská prohlídka odhalila 2mm cystu na zádech D-002. Doktor provádějící vyšetření se obává z narušení cysty a je mu poskytnuto osobní volno.


Procedura

Účelem tohoto testu je zjistit více o objektu/osobě, která se skrývá v panence. Malý stolek, 2 židle, dětský čajový set a ubrousky byly připraveny pro interakci.

Popis

D-002 si sedá naproti panence. Nejprve nalévá čaj jí, poté sobě. Jak bylo D-002 poručeno, začíná konverzaci zdvořilými žerty. Dvojice spolu mluví o počasí a o jejich oblíbeném čaji. Po několik minutách od počátku konverzace se D-002 táže, jak se "Cindy" dostala do této situace.

Panenka pouze prohlašuje, že existuje, aby splnila jediný účel, přičemž se velmi ostře dívá na D-002. Poté navazuje na úplně odlišné téma, které se týká událostí ohledně Cresh Glen. Test přerušen.

Výsledky

Subjekt nahlásil, že má potíže s hýbáním prstů. Dobrovolný personál si prohlédl jeho ruce a zjistil, že má muskulaturu na obou rukách zablokovanou v otevřené uchopovací poloze.

Dále se stal velice agresivním, když se mu nedařilo poškrábat se na cystě, která značně otekla. Bylo učiněno rozhodnutí ji narušit. Kromě velkého množství hnisu viselo zevnitř cysty vlákno. Dvacet milimetrů vlákna bylo vytaženo, než se stáhlo zpět do zad D-002, což způsobilo nekontrolovatelný křik po matce ze strany D-002.


Procedura

Subjekt je vzat do testovací místnosti, s instrukcemi prosit Cindy o informace. Subjekt je instruován, aby přislíbil pomoc Nadace při plnění její mise výměnou za podrobné informace o ní.

Popis

Subjekt je odvezen do místnosti, protože ztratil schopnost ovládat své nohy. Jakmile se dveře zavřou, začne subjekt s velkými obtížemi prezentovat záměry Nadace.

Cindy se začervená. Zasměje se subjektu a zvedá se ze své židla. Přichází k subjektu, kouká se mu do očí a říká mu, že už dávno má vše, co chtěla. Požaduje poté od bezpečnostního personálu, aby jí otevřel dveře; ten tak neučiní. Doktor Carter Cindy nabídne, že ji odveze domu se zmínkou o jejích rodičích, kteří už o ní musí mít strach, a dodává upřímnou omluvu.

Cindy je odvezena domů, do Albrightova sídla.

Výsledky

Testovací Záznam sepsán I. H. Pickmanem

Kapitola 7: "Noční můry z temnot"

Získané důkazy:

Datum:
01-01-2001
Lokace:
Jellystonský Park Medvěda Yogiho – Quarryville, PA
Objevy:
 • Jeden obytný přívěs vybavený pro rodinu o 4 členech. Na místě se nenachází žádný tažný vůz.
 • Pod obytným přívěsem ležela jedna podvyživená border kolie, která se stala agresivní při zadržování.
 • Klacek. Na jednom konci jsou napíchnuty 2 marshmallowny, druhý konec doutná v ohni.
 • Růženec patřící Savanně Grace.
 • Řetěz, zrezlý a téměř nepoužitelný.
 • 3 zkrvavené nehty objeveny u malého kamene vytyčeného v zemi. Půl metru od karavanu jsou v hlíně velmi znatelné rýhy od nehtů.
 • Zbytky shořelých papírů v ohništi.
 • Spálené kusy oblečení patřící dospělému muži nalezené pod karavanem.
 • Stopy po pneumatikách patřící neznámému SUV nebo pickupu, vedoucí pryč od místa činu.
Datum:
14-12-1988
Lokace:
Residence Abdi – Calvert, Texas
Objevy:
 • Potrhaná noční košile ženy nalezená v křoví pod koupelnovým oknem v druhém patře. Blátem vedou stopy, které naznačují velmi pomalý pohyb, vedoucí směrem na ulici.
 • Paralelní dvojice řezů, trhlin, děr a odřenin na většině nábytku v obývacím pokoji, který je celkově ve velmi špatném stavu. Na stěně vedoucí podél schodů je vyryt pár identických značek.
 • Baterka s vypínačem na zapnuté pozici. Čočka je prasklá a baterie jsou vybité.
 • Tři spací pytle. První je potřísněn močí. Druhý je roztržený a není na něm jediná známka biologických důkazů, mimo jediný pramínek vlasů. Třetí má zapnutý zip a leží na hromadě, proto se nejprve myslelo, že je to jedna z pohřešovaných osob.
 • Přibližně 2,27 kg hlíny -- analýza byla schopná určit, že hlína pochází z Cresh Glen.
 • Matice na šrouby u pneumatik u spodní části schodů ležící v kaluži žluči.
 • Dveře do hlavní ložnice ležící v chodbě. Panty jsou vyvrácené a zničené.
 • Koupelna v hlavní ložnici je zamčená zevnitř. Bylo zjištěno, že pod dveřmi byl prostrčen jeden papír.Měl být přečten.
 • Jeden dětský kartáček na zuby, má zakrvavenou rukojeť. Krev, vnitřnosti a kapalina, která je později identifikována jako sklivec, jsou nalezeny v umyvadle naproti otevřenému oknu.
Datum:
11-11-2019
Lokace:
Srub renomovaného hororového spisovatele Earla Studebake – Een, Nizozemí
Objevy:
 • Stopy bot jednoho člověka vedoucí od srubu do divočiny. Stopy končí u polní stezky poblíž.
 • Psací stoj patřící oběti - chybí klávesa 'L'.
 • Několik stovek stránek rukopisu ležící na pracovním stole. Spáleny vyšetřovateli.
 • Nabitá ruční zbraň ležící na podlaze vedle židle oběti. Byla vystřelena jedna kulka.
 • Poslední kapitola.
 • Spirály.
 • Přerušované stopy krve, kusy kostí a mozková hmota v blízkosti pracovního stolu.
 • Sada ručníků namočených v krvi a obsahující velké kusy kostí. Objeveny u čistících prostředků pod umyvadlem.
 • Bylo zjištěno, že oběti byla ukradena značková fedora.
Datum:
31-10-2018
Lokace:
Domov Hugha Daviese, místo vysílání hororového podcastu "Čarodějn1cká Hodinka" – Manchester, Anglie
Objevy:
 • Skvrny teplé, viskózní tekutiny kolem rozbitého okna od sklepa.
 • Oblak kouře: na místě se udržuje zápach spálených vlasů a masa.
 • Mobilní telefon patřící přizvanému vlogerovi. Mobil obsahoval roznětku.
 • Několik uncí popela v suterénu studia, bylo v něm nespočet otisků rukou. Orientace otisků naznačuje, že pochází od jediné osoby.
 • Novinový článek odkazující na zmizení jednovaječných dvojčat: Cindel a Mandy.
 • Jedna digitální kamera, která obsahovala záznam těsně po přerušení živého vysílání. Záznam byl zhlédnut jediným pozorovatelem a s vypnutým zvukem, musel být poté terminován.
 • Kabelový klipový mikrofon, který je kompletně pokryt slinami.
 • Celá lidská obrácená pokožka. Ústní dutina je násilně roztažená.
Datum:
█1-1█-1██1
Lokace:
Pamětní knihovna Judith Montegeu - Ebb Brook, Wales
Objevy:
 • Rozbité sklo v okolí okna na jižní straně. Většina střepů byla pokryta krví.
 • Něco malého a bezbranného pocházejícího z Jaqueline Holcroftové.
 • 11 mrtvých ptáků, různých druhů. Příčina smrti byla identifikována jako vnitřní krvácení a poškození mozku nárazem do překážky.
 • Vážné zamořeníMusca domestica, čítající stovky tisíců kusů.
 • Kartičky do knihovny patřící 6 obětem. Zaznamenáno členství v knižním klubu.
 • Pět knih nalezených v areálu pro čtení. Knihy byly příliš shnilé na identifikaci a každá obsahovala genetický materiál jim příslušného čtenáře.
 • Nízký bzučivý zvuk slyšitelný po celé oblasti. Hymna v neznámém jazyce.
 • Stopa textu psaného kurzívou napsaného odhadem 5 litry lidské krve. Začíná u rozbitého okna na jižní straně a pokračuje k depozitáři knih na protější ulici. Jeden agent ztracen.
Datum:
11-8-1914
Lokace:
Spojenecké zákopy poblíž Soissons, Francie
Objevy:
 • Skládací rýč nalezen na dně (11 m hluboké) šachty zaražený do země vedle pozice jednoho z vojáků.
 • Tři psí známky. Dvě jsou zničeny a identifikační údaje jsou seškrábány.
 • Jedno lidské oko prožrané krysou.
 • Značně poničená kopie hry "Zázrak, Kněz, Král".
 • Vystřílená munice a prázdná puška. Zametení prostoru odhalilo, že většina kulek byla vystřelena na spojenecké teritorium.
 • Neotevřená obálka obsahující nečitelné písmo. Byla nalezena v blátě pod zákopovými cestičkami z prken. Nebudou nikomu chybět.
 • Jeden metr ostnatého drátu obalený vnitřnostmi. V drátu je zamotaná uniforma jednoho z pohřešovaných vojáků.
 • Jedenáct zubů patřících jedinému identifikovanému vojákovi. Byly nalezeny na dně jámy obaleny v půdě.
 • Tunel dost velký pro jednoho dospělého muže začínající na dně jámy a pokračující po několik stovek metrů. Končí v zákopu uprostřed nepřátelského teritoria.
 • Několik dalších zubů je nalezeno v prostoru tunelu.
Datum:
31-12-2011
Lokace:
Residence Taichi Kazuoa
Objevy:
 • Černá, zakalená voda ve všech vodních tocích. Vzorky kapaliny odhalily, že voda obsahuje prach kostního minerálu.
 • Rozsáhlé poškození vodou v podzemních prostorách a poblíž toalety.
 • Velké množství lidských černých vlasu o délce 1m.
 • Zvuk, který se ozývá, když pálíme každého svědka v krematoriu.
 • Jedenáct zrcadel. Deset z nich je rozbito v různých místnostech napříč oblastí. Poslední skládací kapesní zrcátko bylo nalezeno nedotčeno
 • Veškeré oblečení a osobní věci patřící šesti ze sedmi pohřešovaných zúčastněných. Vše je úhledně složeno a uspořádáno.
 • Sto uhašených svíček shromážděných v centru obytných zón. Co
 • Sto uhašených svíček shromážděných v centru obytných zón. se
 • Uhašené svíčky (100) shromážděné v centru obytných zón. mohlo
 • 100 uhašených svíček shromážděných v centru obytných zón. stát
 • Sto uhašených svíček shromážděných v centru obytných zón. všem
 • Uhašené svíčky (100) shromážděné v centru obytných zón. těm
 • Uhašené svíčky (100) shromážděné v centru obytných zón. tělům?
 • Svíčky.
 • Uhašené.
 • Shromážděné.
 • Obytné.

Získané Důkazy sepsány Zaměstnanci Zadržujícími – SCP-5000